0915 100 212       prevadzka@miapizza.sk

KONTAKT

Otváracie hodiny

Pondelok: 10:00 - 23:00, objednávky od 8:30 do 22:30
Utorok: 10:00 - 23:00, objednávky od 8:30 do 22:30
Streda: 10:00 - 23:00, objednávky od 8:30 do 22:30
Štvrtok: 10:00 - 23:00, objednávky od 8:30 do 22:30
Piatok: 10:00 - 24:00, objednávky od 8:30 do 23:30
Sobota: 11:00 - 24:00, objednávky od 11:00 do 23:30
Nedeľa: 11:00 - 22:00, objednávky od 11:00 do 21:30

Fakturačné údaje

Mia Pizza s.r.o.,
Dunajská 10,
040 01 Košice,
IČO: 36 596 396
DIČ: 2022053506
IČ DPH: SK2022053506
Kontakt: Zuzana Machova 0908430042

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka 16912/V zastúpená: Zuzana Miškufová Machová, konateľ

Prevádzka

Mia Pizza s.r.o.,
Trieda armádneho generála Ludvíka Svobodu č. 10
040 22 Košice

Objednavky, kontakt na prevádzku: 0915 100 212
e-mail: prevadzka@miapizza.sk
wifi logo   parkovanie   platobné karty   platobné karty